ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

Email:
Subject:
Message:
คำถามป้องกันสแปม:๑+๒ (ตอบเป็นตัวเลขไทย)

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000

 

 

ผังการบริหาร

กำลังจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากร

กำลังจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม