รายงานสรุป การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓

รายงานสรุป การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓

รายงานสรุป การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

คลิกอ่านรายงานการประชุม

Share