วุฒิสมาชิกฝรั่งเศษ ถวายเหรียญ “Legends of the Planet” แด่ รก. รองอธิการบดี มมร

         เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ พระราชวังลักซ์ซัมเบอร์ค สำนักงานวุฒิสภาของฝรั่งเศส กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ฯพณฯ นายจอนเปียร์ เบล ประธานวุฒิสภา ได้มีบัตรเชิญให้ พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ดร. รักษาการรองอธิการบดีกิจการต่างประเทศ มมร ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ไปร่วมงานรับรอง “ผู้พิทักษ์โลก” (Guardians of the Planet) ซึ่งเป็น ผู้พิทักษ์โลก 6 ท่าน จากจำนวน 100 ท่านจากทั่วโลก เพื่อไปรับเหรียญรางวัล “ตำนานแห่งโลก” (Legends of the Planet) มอบโดย ฯพณฯ นาง ซอนตาล ซอร์แดน (Madame Chantal Jourdan) ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภาฝรั่งเศส 
 
         สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะทำงานของ World Green Games ภายใต้องค์กรโลก ที่มีชื่อว่า Planet Workshops ที่สนับสนุนโดยองค์กร UNESCO ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางมาสัมภาษณ์ พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย และถ่ายทำสารคดีเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางในการสร้างเกมส์และกิจกรรมด้านการส่งเสริมอนุรักษ์โลก และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6-12 ขวบ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเผยแพร่ในประเทศฝรั่งเศษและทั่วโลก ต่อมาพระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ถูกเลือกให้เป็น “ผู้พิทักษ์โลก” (Guardians of the Planet) ท่านหนึ่งใน 100 ท่านจากทั่วโลกที่ทำงานด้านการอนุรักษ์โลก  ซึ่งมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเด็กเล็กทั่วโลกให้รู้จักการอนุรักษ์โลกและ การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
         ทุกปี ที่สำนักงานใหญ่องค์กร UNESCO กรุงปารีส องค์กรโลก Planet Workshops ซึ่งเป็นองค์กร เอ็นจีโอ ภายใต้ UNESCO ที่เป็นถังความคิดเน้นการอนุรักษ์โลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการจัดประชุมโลกประจำปี ที่เรียกว่า Global Conference โดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ บริษัทธุรกิจต่าง ๆ และสื่อมวลชนจากทั่วโลก เพื่อมาเสนอทัศนะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษา การอนุรักษ์โลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีนี้ มีการจัดประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ UNESCO กรุงปารีส มีผู้ไปร่วมประชุมจากทั่วโลกจำนวน 2,000 คน พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่ได้รับอาราธนาให้เป็น องค์ปาฐก แสดงทัศนะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำงานด้านการอนุรักษ์โลกและการพัฒนาที่ ยั่งยืนจากทั่วโลก พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปเดียว หรือเป็นตัวแทนศาสนาท่านเดียว เพราะในส่วนงานของ UNESCO ส่วนนี้ ทางผู้จัดไม่ได้เชิญนักศาสนาใด ๆ ไปร่วมประชุมในครั้งนี้
 
         ในการประชุมที่ UNESCO นี้ ทางผู้จัด Planet Workshops ได้ขอให้พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย เป็นกรรมการก่อตั้งองค์กร World Green Games เพื่อทำงานด้านการส่งเสริมเกมส์และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์โลกและการ พัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับเด็กเล็กทั่วโลก และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ได้มีการประกาศก่อตั้ง องค์กร เอ็น จี โอ ชื่อว่า World Green Games ภายใต้องค์กรโลก Planet Workshops ที่ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสภาแห่งฝรั่งเศส เพื่อเตรียมทำงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์โลกให้กับเด็กเล็ก ผลที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี คือ UNESCO กำหนดจัดประชุมระดับโลกที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2558 ในเรื่อง Climate Change และองค์กร World Green Games จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมใหญ่ โดยเชิญเด็ก ๆ จากทั่วโลกไปที่กรุงปารีส เพื่อไปทำกิจกรรมร่วมกันด้านการอนุรักษ์โลกและการพัฒนายั่งยืน
 
         ในการแสดงปาฐกถาของพระอนิลมาน ที่ประชุมโลก UNESCO ท่านได้ท้าทายผู้ร่วมประชุมถึงความตระหนักของคนในปัจจุบัน ที่แห่นิยมพูดกันถึงการอนุรักษ์โลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อะไร ๆ ก็ เป็นสีเขียว และตามหัวข้อการประชุมในปีนี้ที่ตั้งไว้ว่า Achieving a successful transition นั้น ความจริงกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากอะไรไปสู่อะไร และจากใครไปสู่ใคร ซึ่งเท่าที่พูดกันนั้น เห็นได้ว่าต่างก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากความโลภที่ฉลาดน้อยไปสู่ความโลภที่ ฉลาดแกมโกงมากขึ้น พูดถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนต่าง ๆ ก็เพื่อสนองความโลภของคนในยุคนี้ทั้งนั้น ที่สำคัญที่สุด ท่านได้ขอให้ทุกคนจงรู้ด้วยว่า ความจริงพวกเราเป็นโจรปล้นทรัพยากรและสิทธิ์ของอนุชนรุ่นลูกหลานของพวกเรา เอง ขอให้สำเหนียกว่า การที่เรามีทรัพยากรให้ใช้อย่างสรุ่ยสุร่าย ในปัจจุบันนี้ ก็เพราะบรรพบุรุษของเรา ได้ทิ้งทรัพยการเหล่านั้นไว้ให้เป็นมรดกของเรา เราเป็นหนี้บุญคุณบรรพบุรุษของเรา แต่มาบัดนี้ เราลืมนึกถึงรุ่นลูกหลานของเรา เพราะเราใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อตัวเองกันทั้งสิ้น ฉะนั้น ในการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ขอให้เราคิดถึงเด็กเล็กๆ ที่เกิดมาในโลกนี้อย่างไร้เดียงสา เราจะมีอะไรทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังบ้าง ขอให้ทุกคนอย่าลืม ความเป็นตัวตนของเรานั้นถูกหลอมด้วยสิ่งแวด ล้อม  (You are where you live) ฉะนั้น เราจงมาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานของเรา
 
         ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางเจ้าภาพการจัดประชุมให้ พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย ได้พบกับวุฒิสมาชิกของฝรั่งเศษหลายท่านเป็นการเฉพาะ เพื่อนำเสนอทัศนะด้านการอนุรักษ์โลกของท่านให้เหล่าวุฒิสมาชิกได้เข้าใจและ สนับสนุนในด้านนโยบายของรัฐ

 

 

 

 

Share