คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ ระดับปริญญาโท และเอก

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ ๕ ม.ค. ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่

http://mbu.ac.th/index.php/news-pr2/541-2014-01-06-16-14-18#.UsudU_RdWSo

 

Share