มมร จัดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่  ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๓๐ น. เปิดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการนี้ พระราชบัณฑิต อธิการบดี  มอบหมายให้ พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ พร้อมให้โอวาทฯ 

Share